ĐÂY LÀ LÝ DO KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỂ Ô TÔ DƯỚI CỘT ĐIỆN ——— Đang ngồi ngân hàng thọ an – đan phượng nghe cứ đèn đẹt.Công tác chữa cháy xong rồi LX: Ninh

ĐÂY LÀ LÝ DO KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỂ Ô TÔ DƯỚI CỘT ĐIỆN
———

Đang ngồi ngân hàng thọ an – đan phượng nghe cứ đèn đẹt.Công tác chữa cháy xong rồi

LX: Ninh