6b6452a89992cc1b8b6959a82b3aabf1.jpg

Ai nhận diện được thanh niên nam áo phông trắng, quần đen và dép sọc trắng. Ai nhìn thấy người này báo giúp em với ạ. Sdt của em. 0977008373 em cảm ơn.

Ai nhận diện được thanh niên nam áo phông trắng, quần đen và dép sọc trắng. Ai nhìn thấy người này báo giúp em với ạ. Sdt của em. 0977008373 em cảm ơn.